GSJV, jižní Gobi, Mongolsko

Gurvan Saihan Joint Venture (GSJV) je společný podnik Uranium Industry a mongolské statní společnosti Mon-Atom, který již od roku 1994 provádí průzkum a rozvoj uranových ložisek v regionu jižní Gobi v Mongolsku. V současné době GSJV náleží 4 uranová ložiska se 4 těžebními licencemi a celkovými odhad...

Kholboo, jihovýchod Mongolska

Mon-Czech Uranium LLC, společný podnik Uranium Industry a Mon-Atom, obdržel v roce 2015 průzkumní licenci na perspektivní uranovou lokalitu Kholboo v jihovýchodní časti Mongolska. Celková rozloha licencované oblasti je 23 801,22 hektar a prognózní zásoby dosahují 25 300 t uranu (čistý metal).

West-1, severozápad Mongolska

West-1 je rozsáhlá perspektivní průzkumní oblast o ploše 29 000 km2 v severozápadní části Mongolska a je oblasti společného zájmu Uranium Industry a Mon-Atomu. V rámci geologického průzkumu metodou POISK byly zde identifikované 3 perspektivní lokality uranových nalezišť s celkovými prognózovanými r...

ClearRefining® Technology

Tato čistá, bezpečná a flexibilní rafinační technologie může být použita pro široké spektrum kapalných petrochemických výrobků (např. naftu, bionaftu, průmyslové oleje a topnou naftu atd.), v důsledku čehož značně klesají emisní hodnoty, zvyšuje se výkon a dojezd a snižuje se údržba. Tato technologi...

KIEG Chlorella Suspension 1 (KIEG CS1)

KIEG Chlorella Suspension 1 (KIEG CS1) je vyrobená na základě přírodní mikrořasy, která má unikátní využití ve výrobě a ošetření hospodářských zvířat, a také má široký potenciál aplikace pro lidi jako nutraceutikum a pharmaceutikum.