Vyspělé technologie

ClearRefining® Technology

Tato čistá, bezpečná a flexibilní rafinační technologie může být použita pro široké spektrum kapalných petrochemických výrobků (např. naftu, bionaftu, průmyslové oleje a topnou naftu atd.), v důsledku čehož značně klesají emisní hodnoty, zvyšuje se výkon a dojezd a snižuje se údržba. Tato technologie přináší rovněž další benefity finálního produktu.

ClearRefining® je patentovaná nízkoteplotní a nízkotlaková rafinační technologie, která má značné výhody použití oproti tradičním rafinačním technologiím. Klíčovou je přizpůsobivost této technologie k široké škále kapalných petrochemických a chemických výrobků v důsledku unikátního vzájemného působení metanu, bioplynu nebo přírodního plynu s patentovaným katalyzátorem. Tuto technologii lze použít jako samostatně stojící jednotku pro maloobjemovou výrobu na místě i pro velkokapacitní průmyslovou výrobu čistého paliva nebo jiných petrochemických výrobků.


 • Účinná: Redukuje koncentraci dlouhých řetězců uhlovodíků. Výsledek je dosažen při teplotě značně nižší než bod varu použité suroviny, což snižuje fixní náklady na zařízení.
 • Bezpečná: Vysoce automatizovaný kontrolní proces s minimálním přímým zásahem pracovní síly. Provoz probíhá v podmínkách nízkých teplot a nízkého tlaku.
 • Čistá: Navržený modulární design s uzavřeným obvodem, s téměř nulovou emisí a průmyslovými odpady, díky čemuž je i postup pro získání potřebných povolení jednodušší.
 • Flexibilní: Lze použít jako samostatně stojící jednotku nebo zapojit do již existujícího procesu přepracování paliva tradiční metodou. Technologie může být použita pro různé typy paliv (např. naftu, letadlové palivo, průmyslové oleje, topnou naftu, bionaftu atd.)


Patentováno:


ARC, LLC,

je soukromá společnost založená v roce 2008 se sídlem v Reno, Nevada, US.

Vlastník 5 amerických patentů vydaných k dnešnímu dni s několika zahraničními patenty a registrací.




KIEG, s.r.o.

je česká společnost založená v roce 2000. Je to technický (inženýrský) partner ARC v EU a zemích SNS.

Spoluvývojář nové generace procesoru CleaRefining G7.



Konečné produkty a jejích analýzy


Široké spektrum testů a analýz provedených americkými a českými experty potvrdilo, že technologie ClearRefining® může být použita pro různé petrochemické tekutiny:

 • Naftu;
 • Bionaftu;
 • Letadlové palivo;
 • Průmyslové oleje a topnou naftu;
 • Kerosin atd.


Gdiesel® je čistý naftový produkt vyrobený technologií ClearRefining® a je certifikován americkými úřady jako čisté alternativní palivo (GDiesel a GDiesel ultra).

K dnešnímu dni ARC, LLC prodalo více než 45 milionů galonů paliva GDiesel (více než jeden milion BBLS) a má bohatou referenční bázi od spokojených zákazníků.

Emisní výsledky Gdiesel:


Výhody Gdiesel®:


 • Snížení emisí výfukových plynu o 66%
 • Eliminuje dým a pach
 • Výkon v mílích se zvyšuje o 12%
 • Nadstandardní limity pro studené počasí
 • Nižší náklady na údržbu
 • Jednoduché uskladnění a stabilita


Gbio je čisté bio palivo s minimální složkou FAME. Analýzy jeho vzorku byly provedené ve Spojených státech v laboratořích Herguth Laboratories, Inc. (člen SGS group) a také Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze.


Porovnání Gbio s bionaftou B10 (směs bionafty B100 s naftou s ultra nízkým obsahem síry (ULSD) prokazuje následující výhody použití technologie ClearRefining:


 • Složka FAME (fatty acid methyl) je z původních 95% pro B100 pokleslá u GBio na 0,5%.
 • Gbio lze použit při teplotě do -52’C (bod zákalu) v porovnání s -18’C pro ULSD
 • Eliminuje známý problém gelizace bionafty
 • Emisní hodnoty jsou nižší v důsledku zkráceni nízkouhlíkového řetězce.


Současná nabídka paliva na trhu nemůže zajistit splnění legislativních podmínek České republiky, potažmo Evropské Unie pro snížení emise o 6% do roku 2020 a na dodávky více efektivního paliva:


 • současné možnosti na trhu jsou omezené na:
  1. benzín E5 a E10
  2. bionaftu B100
 • vyžadují nepřeměřené zvýšení dodávek aditiv
 • nátlak na vyřazení starých automobilů
 • přináší nárůst cen na palivo


Porovnání dostupného paliva na trhu a GDiesel:


Používáním technologii ClearRefining lze dosáhnout

požadavků české (evropské) emisní legislativy bez nepřiměřených nákladů.


Výrobní postup


Běžně dostupná petrochemická kapalina se přidá společně s přírodním plynem nebo metanolem (obě tyto složky jsou považované za suroviny v procesu) do ClearRefining procesoru, ve kterém se zahájí katalytický proces zahrnující vysokoteplotní a vysokotlakové působení. V průběhu tohoto procesu se nafta, bionafta nebo jiná petrochemická kapalina a část plynu za pomoci speciálně navrženého katalyzátoru přemění na značně vylepšený finální produkt (jako "GDiesel"®, GBio atd).


Tento proces je plně automatizovaný a vyžaduje minimální zásah zaměstnanců. Na konci se finální produkt odčerpá z procesoru a může být uskladněn v cisternách, kde je připravený k prodeji. Pro skladování nejsou žádné limity trvanlivosti.


Výrobní zařízení je komplexní výrobní jednotka namontovaná na platformě v určeném místě poblíž uskladněného paliva, která se skládá z:


 • ClearRefining výrobní jednotky nebo více jednotek spojených v jeden blok a umístěných pod jednoduchou zastřešenou konstrukcí;
 • Provozní místnosti včetně ovládacího panelu, chladiče, spojovače a kontrol;
 • Cisterny na uskladnění surovin;
 • Cisterny na uskladnění konečného produktu;
 • Přepravního nakládacího vozu;
 • Dodávky přírodního plynu (metanu) pod tlakem 42.67 psia (pro zpracování nafty, položka se může lišit pro každou zpracovávanou petrochemickou kapalinu);
 • Napájení pro jednotku – 500 kWh (rozměry jedné jednotky jsou: délka 13,34 m, šířka 9,745 m, výška 9,64 m).


Jedná výrobní jednotka generace G7 pro výrobu produktu GDiesel je kapacitně schopna přepracovat 6 tun motorové nafty za hodinu. Technické řešení umožňuje spojení několika výrobních jednotek v jeden blok. Tím pádem lze výrobní zařízení použít jak v menších místech uskladnění paliva (např. na benzinové pumpě), tak i ve velkých rafineriích.


Ustanovené výrobní jednotky


První komerční výrobní zařízení bylo zřízeno společností ARC, LLC ve městě McCaren, Nevada, US, kde probíhá výroba a prodej paliva GDiesel.


Jedno testovací zařízení je ustanoveno v Praze, kde KIEG provádí analýzy a testování nejenom motorové nafty, ale také jiných petrochemických kapalin.


V současné době KIEG ve spolupráci s ARC, LLC připravují zřízení prvního komerčního zařízení v Evropě.




Související projekty
KIEG Chlorella Suspension 1 (KIEG CS1)

KIEG Chlorella Suspension 1 (KIEG CS1) je vyrobená na základě přírodní mikrořasy, která má unikátní využití ve výrobě a ošetření hospodářských zvířat, a také má široký potenciál aplikace pro lidi jako nutraceutikum a pharmaceutikum.

Více