Vyspělé technologie

KIEG Chlorella Suspension 1 (KIEG CS1)

KIEG Chlorella Suspension 1 (KIEG CS1) je vyrobená na základě přírodní mikrořasy, která má unikátní využití ve výrobě a ošetření hospodářských zvířat, a také má široký potenciál aplikace pro lidi jako nutraceutikum a pharmaceutikum.

KIEG Chlorella Suspension 1 (KIEG CS1) je vyrobená na základě přírodní mikrořasy Planktochlorella nurekis 1904. Je to přírodně bohatý zdroj vitamin a aminokyselin, obsahuje vysoký podíl proteinů, vlákniny a jiných esenciálních nutričních složek. Živé buňky chlorely také produkují širokou řádu biologický aktivních látek.


Česká společnost KIEG vyvíjí CS1 v těsné spolupráci s renomovanými českými a ruskými institucemi. Tento výrobek z kmenu řas, metody výroby a způsoby jeho využití byly řádně patentované a oficiálně schválené Regulaci Evropské komise No 575/2011 a zahrnuté do oficiálního Katalogu krmiv.KIEG CS1 je navržená pro použití jako přírodní doplněk ke krmivu zvířat a zároveň jsou potvrzené jeho unikátní účinky přírodního léčiva pro nemocné zvířata. Tento přípravek obohacuje a zvyšuje nutriční hodnoty standardního krmiva a zároveň napomáhá jeho vstřebávání, díky čemu je dosaženo vyšších hodnot v poměru podaného krmiva a kvality vyprodukovaných hospodářských výrobků, přičemž se značně snižuje úmrtnost.


Provedené pilotní testy zkušebního použití KIEG CS1 pro výživu hospodářských zvířat prokázali na jeho jednoznačnou efektivitu. Pilotní testy ukazují nárůst produktivity pro drůbež, skot, prasata, králíky, norky a včely:


  • Nárůst živé váhy: Nárůst (+)
  • Poměr přeměny krmiva (FCR):Pokles (–)
  • Smrtelnost mladých zvířat: Pokles (–)
  • Kvalita výrobků:Nárůst (+)
  • Porodnost: Nárůst (+)
  • Imunní systém: Posíleni (+)
  • Náklady na veterináře: Pokles (–)Výrobní cyklus


Dostupný a ekonomicky efektivní proces výroby KIEG CS1 umožňuje jak průmyslovou výrobu tak i menší výrobu přímo na místě chovu hospodářských zvířat.


Základní elementy pro výrobu jsou: KIEG řasový kmen, voda, přírodní chemikálie a světlo. KIEG CS1 se vyrábí ve speciálně navrženém photo-bio reaktoru (HACCP a ISO 9001 certifikované) pro napodobení podmínek nejblíž odpovídajících přirozenému prostředí pro řasu, díky čemu se dosahuje nejefektivnější kontrolovaný růst.


Cirkulační výrobní cyklus zajišťuje vysokou čistotu/kvalitu a eliminuje kontaminaci ze vzduchu (široce rozšířený problém u většiny výrobců řas, které používají otevřené bazény, akvária a rezervoáry). Hotový výrobek se může odčerpávat každých 24 hodin a uschovávat ve speciálních rezervoárech nebo napřímo podáván hospodářským zvířatům přes existující systém přísunu vody za pomoci KIEGem navrženého systému automatického dozování - Dosing Device (DD-1).


Dvě výrobní jednotky jsou nainstalované a využívají se pro experimentální účely v laboratoři KIEG v areálu VÚŽV (Výzkumní ústav živočišné výroby) v Praze.


KIEG pokračuje v rozvoji produktu CS1 a připravuje jeho suchou verzi ve formě prášku, který je možné použit v nutriceutikalních a pharmaceutických směrech pro lidí.

Související projekty
ClearRefining® Technology

Tato čistá, bezpečná a flexibilní rafinační technologie může být použita pro široké spektrum kapalných petrochemických výrobků (např. naftu, bionaftu, průmyslové oleje a topnou naftu atd.), v důsledku čehož značně klesají emisní hodnoty, zvyšuje se výkon a dojezd a snižuje se údržba. Tato technologie přináší rovněž další benefity finálního produktu.

Více