Vyspělé technologie

Jedním ze směrů investičního zájmu fondu jsou projekty vývoje a implementace nových technologií a technologických postupů, které přinášejí ekologické a ekonomické efektivní řešení tradičních výrobních procesů.

ClearRefining® Technology

Tato čistá, bezpečná a flexibilní rafinační technologie může být použita pro široké spektrum kapalných petrochemických výrobků (např. naftu, bionaftu, průmyslové oleje a topnou naftu atd.), v důsledku čehož značně klesají emisní hodnoty, zvyšuje se výkon a dojezd a snižuje se údržba. Tato technologi...

KIEG Chlorella Suspension 1 (KIEG CS1)

KIEG Chlorella Suspension 1 (KIEG CS1) je vyrobená na základě přírodní mikrořasy, která má unikátní využití ve výrobě a ošetření hospodářských zvířat, a také má široký potenciál aplikace pro lidi jako nutraceutikum a pharmaceutikum.