Vyspělé technologie

Jedním ze směrů investičního zájmu fondu jsou projekty vývoje a implementace nových technologií a technologických postupů, které přinášejí ekologické a ekonomické efektivní řešení tradičních výrobních procesů.