Těžební projekty

Stěžejní investicí fondu jsou těžební aktiva uranu v Mongolsku v různých stadiích vývoje se 4 těžebními licencemi a 1 průzkumnou licencí. Mongolsko má bohaté zásoby nerostných surovin, jejichž prvních průzkumů se aktivně účastnili čeští geologové. V návaznosti na dlouhodobé česko-mongolské vztahy a osobní zkušenosti našich expertů jsou dalšími zájmovými investicemi fondu také projekty těžby wolframu a polymetalů, pyropů a polodrahokamů, zlata, lithia atd.

GSJV, jižní Gobi, Mongolsko

Gurvan Saihan Joint Venture (GSJV) je společný podnik Uranium Industry a mongolské statní společnosti Mon-Atom, který již od roku 1994 provádí průzkum a rozvoj uranových ložisek v regionu jižní Gobi v Mongolsku. V současné době GSJV náleží 4 uranová ložiska se 4 těžebními licencemi a celkovými odhad...

Kholboo, jihovýchod Mongolska

Mon-Czech Uranium LLC, společný podnik Uranium Industry a Mon-Atom, obdržel v roce 2015 průzkumní licenci na perspektivní uranovou lokalitu Kholboo v jihovýchodní časti Mongolska. Celková rozloha licencované oblasti je 23 801,22 hektar a prognózní zásoby dosahují 25 300 t uranu (čistý metal).

West-1, severozápad Mongolska

West-1 je rozsáhlá perspektivní průzkumní oblast o ploše 29 000 km2 v severozápadní části Mongolska a je oblasti společného zájmu Uranium Industry a Mon-Atomu. V rámci geologického průzkumu metodou POISK byly zde identifikované 3 perspektivní lokality uranových nalezišť s celkovými prognózovanými r...