Proč Český SICAV

Česká právní struktura je pozitivně vnímaná zahraničními partnery, iniciátory projektů a investory, zejména v Asii a zemích SNS. Flexibilní struktura SICAV umožňuje přizpůsobit nabídku potřebám investora, poskytuje možnost oddělení zájmů různých investorů a poskytuje několik vrstev ochrany investorů. Daňový režim a fondové poplatky poskytují značné výhody v porovnání s jinými tradičními lokalitami pro SICAV.

Česká právní struktura, přijatelná pro zahraniční partnery, iniciátory projektů a investory


 • Česká republika je vnímána zahraničními partnery jako neutrální a bez skryté agendy;
 • Náš tým pro těžební projekty má desítky let zkušeností v Mongolsku;
 • Česká republika má rozsáhlé zkušenosti a bohatou historii působení v těžebním průmyslu v Asii a zemích SNS;
 • Investice do aktiv v Mongolsku jsou výsledkem Česko-mongolských vztahů od roku 1960.

Flexibilní struktura


 • Struktura SICAV umožňuje přizpůsobit nabídku potřebám investora, včetně případného financování pomoci kombinace dluhového a ekvitního financování;
 • Struktura identická s modelem private equity;
 • 3 druhy investičních akcií: na 1 až 3 roky investiční horizont, dle preferencí investora;
 • Pro rozdělení různých investic a zájmů různých investorů lze využít systém podfondu.

Několik vrstev ochrany investorů


 • Dohled České národní banky;
 • Investiční výbor fondu a Správní rada;
 • Systém řízení rizik;
 • Obhospodařovatel fondu zodpovědný za všechny investice;
 • Depozitář: Česká spořitelna, a.s. (Erste Group);
 • Auditor: KPMG Česká republika, s.r.o.

Výhodný daňový systém a fondové poplatky


 • 5% daň na úrovni Fondu;
 • Časový test držení akcí pro FO;
 • Jednoduchá struktura;
 • Náklady jsou podstatně nížší, než v jiných lokalitách tradičních pro SICAV (Lucembursko, Nizozemsko).