Náš tým

Milan Klečka Člen správní rady

Milan Klečka má 40 let zkušenostií v geologii a těžebním průmyslu na expertních pozicích a v top managementu. Jeho specializací je geologie, petrologie, geochemie a mineralogie, průzkum a těžba nerostných surovin. Dále má 37 let zkušeností výzkumné činnosti nerostných surovin v Mongolsku. Je řešitelem 9 vědeckých grant...

Více
Miroslava Hrnčířová Člen správní rady

Miroslava Hrnčířová je významným expertem v oblasti mezinárodního financování s rozsáhlými zkušenostmi na bankovních trzích jak na Východě, tak na Západě. Během desítek let působení ve vysokých manažerských pozicích získala rozsáhlé znalosti a praktické zkušenosti v oblasti exportních úvěrů a rozvoje financování, což n...

Více
Alfred Brunclík Člen správní rady

Alfred Brunclík 15 let působil v československém uranovém průmyslu jako ředitel podzemní těžební výstavby, výstavby hydrobariér a rekultivace půdy po odstranění následků chemické těžby. Má 30 let zkušeností ve vedení stavebních společností se zaměřením na podzemní výstavbu (doly, tunely a podzemní dopravní infrastruktu...

Více
Pavel Doležal Předseda představenstva a výkonný ředitel, AVANT investiční společnost

Pavel Doležal působil 11 let v bankovnictví na různých manažerských pozicích. V ČSOB nejprve řídil odbor správy úvěrů a právní podpory poboček, od roku 2005 vedl segment finančních institucí a rozvíjel vztahy banky se zdravotními pojišťovnami, obchodníky s cennými papíry, investičními společnostmi, penzijními fondy a z...

Více
Robert Robek Ředitel správy majetku a člen představenstva, AVANT investiční společnost

Robert Robek absolvoval Právnickou fakultu UK. Pracoval v oboru realit, nemovitostního developmentu a řízení investiční výstavby. Je držitelem makléřské licence, má praxi na pozici vedoucího makléře u spol. BH Securities, a.s., v oblasti primárních emisí a obchodování s investičními CP. Od roku 2007 se věnuje obhospoda...

Více
Martin Kadlec Člen investičního výboru

Martin Kadlec má 20 let zkušeností na různých pozicích v investičních společnostech, z nichž 15 let působil jako investiční manažer; úspěšně se věnoval investičním projektům ve střední a východní Europě. Posledních 5 let se orientuje na těžební projekty a zastává klíčové pozice v řízení projektů a výkonném managementu.

Více
David Urbanec Člen investičního výboru

David Urbanec svou advokátní praxi začínal v roce 2000 v jedné z prvních soukromých pražských advokátních kanceláří, ve které působil od roku 2006 do konce roku 2008 v pozici partnera. V této oblasti získal široké spektrum zkušeností mnohaletou praxí při úspěšném zastupování bank, finančních institucí a privátních fina...

Více
Lidia Nevmerzycka Projektová manažerka

Více