Těžební projekty

Vyspělé technologie

IT projekty

Development

PREVALENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Jsme český investiční fond kvalifikovaných investorů s proměnným základním kapitálem se zaměřením na investice do aktiv s předpokládaným vyšším výnosem a tomu odpovídajícím rizikem. Nejsme sektorově nebo geograficky omezení, ale zaměřujeme se zejména na oblast Asie (včetně Mongolska, Kazachstánu a dalších států) a také východní a střední Evropu.

Základní parametry fondu

Fondový kapitál

US$ 57,3m

Minimální investice

limit pro kvalifikovaného investora

US$ 50 000

Cílová investice jednoho investora

US$ 1m

Investiční akcie:

Limity na výnos

Zpětný odkup

Třída A

do

14%

po 1 roce

Třída B

do

20%

po 2 letech

Třída C

neomezený

po 3 letech

  • Těžební projekty
  • Vyspělé technologie
  • IT projekty
  • Development
Těžební projekty

Stěžejní investicí fondu jsou těžební aktiva uranu v Mongolsku v různých stadiích vývoje se 4 těžebními licencemi a 1 průzkumnou licencí. Mongolsko má bohaté zásoby nerostných surovin, jejichž prvních průzkumů se aktivně účastnili čeští geologové. V návaznosti na dlouhodobé česko-mongolské vztahy a osobní zkušenosti našich expertů jsou dalšími zájmovými investicemi fondu také projekty těžby wolframu a polymetalů, pyropů a polodrahokamů, zlata, lithia atd.

Související projekty:
Vyspělé technologie

Jedním ze směrů investičního zájmu fondu jsou projekty vývoje a implementace nových technologií a technologických postupů, které přinášejí ekologické a ekonomické efektivní řešení tradičních výrobních procesů.

Související projekty:
IT projekty

Vývoj nových technologií, digitalizace business procesů, procesů ve finanční sféře a jiných oblastech probíhá krok za krokem v posledních dekádách. Analytici a experti z celého světa se shodují, že další krok nabízí systém blockchain, jehož implementaci ve finanční sféře zkoumají naši experti z hlediska potenciální investice.

Související projekty:
Development

Komplementárními zájmovými investicemi jsou projekty v oblasti infrastruktury, investice do nemovitostí, primarně s průmyslovým nebo administrativním zaměřením.

Související projekty:
Proč český SICAV?

Česká právní struktura je pozitivně vnímaná zahraničními partnery, iniciátory projektů a investory, zejména v Asii a zemích SNS. Flexibilní struktura SICAV umožňuje přizpůsobit nabídku potřebám investora, poskytuje možnost oddělení zájmů různých investorů a poskytuje několik vrstev ochrany investorů. Daňový režim a fondové poplatky poskytují značné výhody v porovnání s jinými tradičními lokalitami pro SICAV.

Pozvánka na valnou hromadu 24.09.2018

Statutární ředitel společnosti PREVALENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,která se bude konat dne 25. 10. 2018, od 10:00 hodin na adrese Rohanské nábřeží 671/15, 186 00, Praha 8.

PREVALENT SICAV se účastnil cesty NAC Kazatompromu do Mongolska 21.02.2017

Dne 21. února se PREVALENT Investment Fond a jeho počáteční investiční společnost Uranium Industry a.s. (UI) zúčastnily obchodní schůzky mezi zástupci Mongolska a Kazachstánské státní jaderné energetické společnosti NAC „Kazatomprom“ JSC. Uranium Industry a.s. je partnerem NAC „Kazatomprom“ JSC.

Čeští podnikatelé jednali o obchodu v Kazachstánu, Uzbekistánu a Tádžikistánu 14. 2. 2017

V rámci podnikatelské mise, kterou zorganizovala Komora SNS ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR, se čeští podnikatelé zúčastnili podnikatelských fór v Astaně, Taškentu a v Dušanbe.

Uranium Industry a NAC „Kazatomprom“ podepsali Memorandum o spolupráci v oblasti jaderné energetiky 09.12.2016

Uranium Industry a kazachstánská státní společnost NAC „Kazatomprom“ podepsali Memorandum o spolupráci v oblasti jaderné energetiky. Strany se dohodly na budování partnerství na základě zásad společného zájmu.

PREVALENT SICAV, a.s. a KAZNEX INVEST JSC podepsaly Memorandum o porozumění 21.11.2016

Dne 21. listopadu 2016 proběhlo v Astaně kazachstánsko-české podnikatelské fórum za účasti úředních činitelů obou zemí a podnikatelů. Cílem této akce bylo prohloubit hospodářskou a obchodní spolupráci mezi Republikou Kazachstán a Českou republikou.

Společný podnik Gurvan Saichan GSJV obdržel těžební licence 21.09.2016

​V září 2016 PREVALENT Investment Fond a jeho počáteční investiční společnost Uranium Industry a.s. (UI) získala 4 licence na vývoj projektu společného podniku Gurvan Saihan (GSJV).

Milan Klečka Člen správní rady
Miroslava Hrnčířová Člen správní rady
Alfred Brunclík Člen správní rady
Pavel Doležal Předseda představenstva a výkonný ředitel, AVANT investiční společnost
Robert Robek Ředitel správy majetku a člen představenstva, AVANT investiční společnost
Martin Kadlec Člen investičního výboru
David Urbanec Člen investičního výboru
Lidia Nevmerzycka Projektová manažerka
Naši partneři