Více informací

O Našem Týmu

Ing. Vladimír Bezděk, M.A.

Předseda představenstva a výkonný ředitel, AVANT investiční společnost

Ing. Vladimír Bezděk M.A. je český ekonom, od srpna 2010 generální ředitel Generali Slovensko. Působil jako předseda tzv. Bezděkovy komise a v současnosti je členem NERV. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a University of Manchester v Anglii. Od roku 1997 pracoval v Institutu ekonomie ČNB. Později se stal analytikem fiskální politiky a poradcem Bankovní rady. Od roku 2003 byl manažerem v oblasti fiskální politiky. Dále byl generálním ředitelem v pojišťovně Aegon a předseda poradního orgánu vlády pro penzijní reformu. Věnoval se také spolupráci s Transparency International ČR.

Baurzhan Ibraev

Předseda dozorčí rady

Baurzhan Ibraev se stal součásti týmu Prevalent SICAV v roce 2021 kdy byl jmenován předsedou správní rady a hlavním poradcem pro všechny oblasti týkající se řízení a marketingu těžebních projektů, technických aspektů těžby a zpracování uranu a jaderně-palivového cyklu. V průběhu své rozsáhlé kariéry p. Ibraev řídil řadu těžebních projektů státního koncernu Kazatomprom, v letech 2015 – 2020 zastával významnou pozici ředitele departmentu výroby a jaderně-palivového cyklu NAC Kazatomprom. Pan Ibraev je doktorandem fyziky a matematiky a akademikem Národní Přírodovědecké Akademie Kazašské Republiky.

Martin Kadlec

Člen dozorčí rady

Martin Kadlec má 20 let zkušeností na různých pozicích v investičních společnostech, z nichž 15 let působil jako investiční manažer; úspěšně se věnoval investičním projektům ve střední a východní Europě. Posledních 5 let se orientuje na těžební projekty a zastává klíčové pozice v řízení projektů a výkonném managementu.

David Urbanec

Člen investičního výboru

David Urbanec svou advokátní praxi začínal v roce 2000 v jedné z prvních soukromých pražských advokátních kanceláří, ve které působil od roku 2006 do konce roku 2008 v pozici partnera. V této oblasti získal široké spektrum zkušeností mnohaletou praxí při úspěšném zastupování bank, finančních institucí a privátních finančních skupin a obchodních společností v řadě sporů, jejichž hodnota přesahovala stomilionové částky. Jeho expertiza v soudní agendě zahrnuje jak spory před obecnými soudy, vč. Nejvyššího soudu ČR a Nejvyššího správního soudu, tak spory u zvláštních soudů vč. Ústavního soudu ČR a Evropského soudu pro lidská práva. David Urbanec se specializuje na oblast finančního práva zahrnující právní poradenství při poskytování různých druhů financování včetně projektového financování developerských projektů, investičního i provozního úvěrování, syndikovaných úvěrů, jakož i alternativních druhů financování formou factoringu či tollingu

Iakov Adamovski

Člen investičního výboru

Iakov Adamovskyi má titul BA z McGill University a titul MBA z ESADE Business & Law School. Iakov má mezinárodní zkušenosti managementu projektů v oblasti realit a technologií. Díky účasti na řadě investičních projektech v oblasti těžby nerostů, dodávkách ropy a plynu, developmentu a infrastruktury disponuje rozsáhlými zkušenostmi v řízení rizik a finančním modelování.

Alfred Brunclík

Člen dozorčí rady

Alfred Brunclík 15 let působil v československém uranovém průmyslu jako ředitel podzemní těžební výstavby, výstavby hydrobariér a rekultivace půdy po odstranění následků chemické těžby. Má 30 let zkušeností ve vedení stavebních společností se zaměřením na podzemní výstavbu (doly, tunely a podzemní dopravní infrastruktura). Zastává klíčové pozice ve velkých investičních projektech v Rusku a zemích SNS v oblasti výstavby infrastruktury.