Seznamte se s našimi

Projekty

Uranium Industry a.s. je česká společnost, která je majoritním akcionářem společného podniku Gurvansaikhan LLC, který se zabývá geologickým průzkumem uranových ložisek v Mongolsku a je vlastníkem čtyř těžebních licencí, pokrývajících plochu 28,5 ha

SOUČASNÝ STAV A PŘEDNOSTI PROJEKTU

Studie technické a komerční proveditelnosti sestavené experty světové úrovně (Denison Mines, Kazatomprom, Institute of High Technology) potvrzují významné zásoby uranu v objemu 170+ mlbs U3O8 (65 500 tU) v různém stádiu průzkumu.

Těžební licence a geologické podmínky umožňují použití ekonomicky nejefektivnějších metod těžby jako je ISL (In Situ Leaching, podzemní loužení) a HL (Heap Leaching, haldové loužení). Odhad project cash cost se pohybuje pod hranici 20 USD/lb.

Projekt má plnou podporu mongolské vlády jako důležité FDI

Projekt má veškerá povolení a je nyní před zahájením

Předběžný geologický průzkum, laboratorní testy, studie proveditelnosti, studie vlivu na životní prostředí a detailní inženýrský a stavební projekty jsou dokončené

Je uzavřen offtake agreement s významným odběratelem

Jsou vybráni dodavatele technologií a vybavení

Vývoj trhu uranu naznačuje silný růst poptávky a cen uranu v příští dekádě