NÁŠ TÝM
 • Ing. Vladimír Bezděk, M.A.
  Předseda představenstva a výkonný ředitel, AVANT investiční společnost
  Ing. Vladimír Bezděk M.A. je český ekonom, od srpna 2010 generální ředitel Generali Slovensko. Působil jako předseda tzv. Bezděkovy komise a v současnosti je členem NERV. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a University of Manchester v Anglii. Od roku 1997 pracoval v Institutu ekonomie ČNB. Později se stal analytikem fiskální politiky a poradcem Bankovní rady. Od roku 2003 byl manažerem v oblasti fiskální politiky. Dále byl generálním ředitelem v pojišťovně Aegon a předseda poradního orgánu vlády pro penzijní reformu. Věnoval se také spolupráci s Transparency International ČR.

 • Robert Robek
  Investiční ředitel a Místopředseda
  představenstva AVANT investiční společnost
  Robert Robek absolvoval Právnickou fakultu UK. Pracoval v oboru realit, nemovitostního developmentu a řízení investiční výstavby. Je držitelem makléřské licence, má praxi na pozici vedoucího makléře u spol. BH Securities, a.s., v oblasti primárních emisí a obchodování s investičními CP. Od roku 2007 se věnuje obhospodařování a administraci fondů kolektivního investování.
 • Martin Kadlec
  Člen dozorčí rady
  Martin Kadlec má 20 let zkušeností na různých pozicích v investičních společnostech, z nichž 15 let působil jako investiční manažer; úspěšně se věnoval investičním projektům ve střední a východní Europě. Posledních 5 let se orientuje na těžební projekty a zastává klíčové pozice v řízení projektů a výkonném managementu.
 • David Urbanec
  Člen investičního výboru
  David Urbanec svou advokátní praxi začínal v roce 2000 v jedné z prvních soukromých pražských advokátních kanceláří, ve které působil od roku 2006 do konce roku 2008 v pozici partnera. V této oblasti získal široké spektrum zkušeností mnohaletou praxí při úspěšném zastupování bank, finančních institucí a privátních finančních skupin a obchodních společností v řadě sporů, jejichž hodnota přesahovala stomilionové částky. Jeho expertiza v soudní agendě zahrnuje jak spory před obecnými soudy, vč. Nejvyššího soudu ČR a Nejvyššího správního soudu, tak spory u zvláštních soudů vč. Ústavního soudu ČR a Evropského soudu pro lidská práva. David Urbanec se specializuje na oblast finančního práva zahrnující právní poradenství při poskytování různých druhů financování včetně projektového financování developerských projektů, investičního i provozního úvěrování, syndikovaných úvěrů, jakož i alternativních druhů financování formou factoringu či tollingu
 • Iakov Adamovskiy
  Člen investičního výboru
  Iakov Adamovskyi má titul BA z McGill University a titul MBA z ESADE Business & Law School. Iakov má mezinárodní zkušenosti managementu projektů v oblasti realit a technologií. Díky účasti na řadě investičních projektech v oblasti těžby nerostů, dodávkách ropy a plynu, developmentu a infrastruktury disponuje rozsáhlými zkušenostmi v řízení rizik a finančním modelování.
 • Lidia Nevmeržická
  Projektová manažerka
  Lidia je součásti projektového týmu od roku 2012. Soustřeďuje je hlavně na projekty z oblastí těžby nerostných surovin, má ale zkušenosti i z projektů z oblastí železniční přepravy, logistiky, obchodování se zkapalněným plynem a jinými palivy, infrastruktury and realit. Lidia do hloubky zná každý projekt a jeho pozadí, významně se podílí na každodenním řízení jednotlivých projektů a intenzivně komunikuje a spolupracuje s investory a partnery fondu (NAK Kazatomprom, SEK Consulting, The Institute of High Technologies)
 • Alfred Brunclík
  Člen dozorčí rady
  Alfred Brunclík 15 let působil v československém uranovém průmyslu jako ředitel podzemní těžební výstavby, výstavby hydrobariér a rekultivace půdy po odstranění následků chemické těžby. Má 30 let zkušeností ve vedení stavebních společností se zaměřením na podzemní výstavbu (doly, tunely a podzemní dopravní infrastruktura). Zastává klíčové pozice ve velkých investičních projektech v Rusku a zemích SNS v oblasti výstavby infrastruktury.
 • Milan Klečka
  Poradce dozorčí rady
  Milan Klečka má 40 let zkušenostií v geologii a těžebním průmyslu na expertních pozicích a v top managementu. Jeho specializací je geologie, petrologie, geochemie a mineralogie, průzkum a těžba nerostných surovin. Dále má 37 let zkušeností výzkumné činnosti nerostných surovin v Mongolsku. Je řešitelem 9 vědeckých grantových projektů – 4 projekty Grantové agentury AV ČR, 4 projekty Grantové agentury ČR a 1 resortní projekt MPO ČR (program TIP). V současné době je prezidentem Česko-východoasijské komory, Institutu evropsko-asijské spolupráce a Institutu environmentálního vzdělávání. Je členem a zastává vedoucí pozice v odborných společenstvích. Je autorem a spoluautorem více než 80 odborných článků publikovaných ve vědeckých časopisech v českém, anglickém, ruském a německém jazyce.
 • Baurzhan Ibraev
  Předseda dozorčí rady
  Baurzhan Ibraev se stal součásti týmu Prevalent SICAV v roce 2021 kdy byl jmenován předsedou správní rady a hlavním poradcem pro všechny oblasti týkající se řízení a marketingu těžebních projektů, technických aspektů těžby a zpracování uranu a jaderně-palivového cyklu. V průběhu své rozsáhlé kariéry p. Ibraev řídil řadu těžebních projektů státního koncernu Kazatomprom, v letech 2015 – 2020 zastával významnou pozici ředitele departmentu výroby a jaderně-palivového cyklu NAC Kazatomprom. Pan Ibraev je doktorandem fyziky a matematiky a akademikem Národní Přírodovědecké Akademie Kazašské Republiky.
info@prevalent.eu
+420 233 321 805
Rohanské nábřeží 671/15 186 00 Praha 8 - Karlín Česká republika
KONTAKTY: